Лабараторија за Автоматика и Роботика

Накратко погледнете како изгледа една од најсовремените лабаратории во нашето училиште! Повеќе »

Традицијата Куп „Михајло Пупин“

На 7 октомври по седми пат се одржа традиционалниот крос по повод Патрониот ден на Средното електротехночко училиште „ Михајло Пупин“. Повеќе »

Ден на дрвото - Засади ја својата иднина

Во средата на 23 ноември 2011 по осми пат нашето училиште учествуваше во акцијата „ Ден на дрвото – засади ја својата иднина “. Повеќе »

Затварање на PEP проектот

По шест години, на USAID Проектот за основно образование (ПЕП) успешно ги заврши своите активности за поддршка на образовниот систем Повеќе »

Државна Матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Повеќе »

 

Е – настава

       Како резултат на реализираната студиска посета на Школскиот центар Велење – Република Словенија, а во рамките на програмата на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Leonardo Davinci- мобилност VETPRO, тимот кој го сочинуваа наставници од СЕТУГС „Михајло Пупин“ – Скопје овозможи дел од наставните содржини на стручните предмети да биде достапен во електронска форма како Е – настава.

На практична работа во Цементара УСЈЕ- Титан

На практична настава во Цементара

Од оваа година како дел од проектот на Владата кој се реализира во соработка со приватни компании и Центарот за стручно образование, 15 наши ученици од четврта година на образование , ќе остваруваат практична настава во Цементара– Усје –  Титан.

РЕАЛИЗИРАН И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД АЦЕС – ПРОЕКТОТ

АЦЕС Вараждин – Хрватска, Февруари 2014 година

                 Од 11 до 14 февруари, седум наши ученици имаа можност да учествуваат во реализацијата на вториот дел од  меѓусебната соработка  со Средното електромашинско училиште од Вараждин,Република Хрватска. Оваа соработка беше предвидена во рамките на заедничкото, партнерско учество во АЦЕС – проектот на тема „Откриј ги разликите во себе и околу себе “ .