Лабараторија за Автоматика и Роботика

Накратко погледнете како изгледа една од најсовремените лабаратории во нашето училиште! Повеќе »

Традицијата Куп „Михајло Пупин“

На 7 октомври по седми пат се одржа традиционалниот крос по повод Патрониот ден на Средното електротехночко училиште „ Михајло Пупин“. Повеќе »

Ден на дрвото - Засади ја својата иднина

Во средата на 23 ноември 2011 по осми пат нашето училиште учествуваше во акцијата „ Ден на дрвото – засади ја својата иднина “. Повеќе »

Затварање на PEP проектот

По шест години, на USAID Проектот за основно образование (ПЕП) успешно ги заврши своите активности за поддршка на образовниот систем Повеќе »

Државна Матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Повеќе »

 

СЕТУГС „Михајло Пупин“ на Технома

IMG_20141014_115301

Во рамките на саемот “ТЕХНОМА“  нашето училиште учествуваше во популаризација на електротехничката струка во соработка со претпријатието „РАДЕ КОНЧАР – ТЕП.

Е – настава

       Како резултат на реализираната студиска посета на Школскиот центар Велење – Република Словенија, а во рамките на програмата на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Leonardo Davinci- мобилност VETPRO, тимот кој го сочинуваа наставници од СЕТУГС „Михајло Пупин“ – Скопје овозможи дел од наставните содржини на стручните предмети да биде достапен во електронска форма како Е – настава.

Прослава на Патрониот ден на СЕТУГС „ Михајло Пупин“-Скопје

Победниците IV-1

На 15.10.2014 година на кејот на реката Вардар во Градскиот Парк по десетти пат се одржа традиционалниот крос по повод Патрониот ден на нашето училиште СЕТУГС „ Михајло Пупин“-Скопје.Оваа година тртката е исто така посветена на одбележувањето на 70 години од ослободувањето на градот Скопје.

МАКИНОВА – излoжбa нa прoнajдoци, тeхнички унaпрeдувaњa, нoви прoизвoди и твoрeштвo нa млaди

IMG_20141014_111951_133

Во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија – СПАТУМ,

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕМИН, ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА УЧЕБНА 2014 / 2015 ГОДИНА

1. Македонски јазик и литература (11)

 

Комисија:                                                                        петок 24.10.2014 год.

во 12 : 30 часот

  1. проф. Мирјана Недевска
  2. проф. Елица Лазаревска
  3. проф. Маја Миневска                                            бр. на кабинет: