Лабараторија за Автоматика и Роботика

Накратко погледнете како изгледа една од најсовремените лабаратории во нашето училиште! Повеќе »

Традицијата Куп „Михајло Пупин“

На 7 октомври по седми пат се одржа традиционалниот крос по повод Патрониот ден на Средното електротехночко училиште „ Михајло Пупин“. Повеќе »

Ден на дрвото - Засади ја својата иднина

Во средата на 23 ноември 2011 по осми пат нашето училиште учествуваше во акцијата „ Ден на дрвото – засади ја својата иднина “. Повеќе »

Затварање на PEP проектот

По шест години, на USAID Проектот за основно образование (ПЕП) успешно ги заврши своите активности за поддршка на образовниот систем Повеќе »

Државна Матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Повеќе »

 

Е – настава

       Како резултат на реализираната студиска посета на Школскиот центар Велење – Република Словенија, а во рамките на програмата на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Leonardo Davinci- мобилност VETPRO, тимот кој го сочинуваа наставници од СЕТУГС „Михајло Пупин“ – Скопје овозможи дел од наставните содржини на стручните предмети да биде достапен во електронска форма како Е – настава.

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕМИН, ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2014

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕМИН, ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2014

XXXIII државни натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните Средни училишта на Република Македонија

Државниот натпревар на учениците од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта се одржа на 9.мај 2014 во СУГС „ Владо Тасевски “ – Скопје. Од нашето училиште се натпреваруваа пет ученици, по еден од сите образовни профили и еден ученик со научен труд. Учениците ги покажаа следните резултати:

ТРЕТИ ПО РЕД ДЕНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

DSC04629

На 21 Мај започнаа третите по ред  Денови на електротехниката,организирани од Средното електротехничко училиште на Град Скопје „ Михајло Пупин “. Манифестацијата поддржана од Локалната самоуправа на Општините од Град Скопје  и од Бизнис заедницата и оваа година ги собра на едно место наставниците по физика од Основните училишта, и нивните ученици, вљубеници во оваа наука.