Лабараторија за Автоматика и Роботика

Накратко погледнете како изгледа една од најсовремените лабаратории во нашето училиште! Повеќе »

Традицијата Куп „Михајло Пупин“

На 7 октомври по седми пат се одржа традиционалниот крос по повод Патрониот ден на Средното електротехночко училиште „ Михајло Пупин“. Повеќе »

Ден на дрвото - Засади ја својата иднина

Во средата на 23 ноември 2011 по осми пат нашето училиште учествуваше во акцијата „ Ден на дрвото – засади ја својата иднина “. Повеќе »

Затварање на PEP проектот

По шест години, на USAID Проектот за основно образование (ПЕП) успешно ги заврши своите активности за поддршка на образовниот систем Повеќе »

Државна Матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Повеќе »

 

Е – настава

       Како резултат на реализираната студиска посета на Школскиот центар Велење – Република Словенија, а во рамките на програмата на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Leonardo Davinci- мобилност VETPRO, тимот кој го сочинуваа наставници од СЕТУГС „Михајло Пупин“ – Скопје овозможи дел од наставните содржини на стручните предмети да биде достапен во електронска форма како Е – настава.

Прослава на Патрониот ден на СЕТУГС „ Михајло Пупин“-Скопје

Победниците IV-1

На 15.10.2014 година на кејот на реката Вардар во Градскиот Парк по десетти пат се одржа традиционалниот крос по повод Патрониот ден на нашето училиште СЕТУГС „ Михајло Пупин“-Скопје.Оваа година тртката е исто така посветена на одбележувањето на 70 години од ослободувањето на градот Скопје.

ЧАС ПО ПРИВАТНОСТ

CAM00197

На 17 Ноември 2014 претставници од Дирекцијата за заштита на личните податоци одржаа ЧАС ПО ПРИВАТНОСТ во нашето училиште. Предавањето беше одржано пред група ученици од повеќе класови во втора година.

Практична настава во Цементарница Усје-Титан

IMAG0749

             Како дел од проектот на Министерството за образование и наука, Центарот за стручно образование и наука, нашето училиште СЕТУГС „Михајло Пупин“, во соработка со приватните компании,  нашите ученици од образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика од четврта година ќе реализираат практична настава во Цементарница Усје – Титан втора година по ред.

Светскиот ден на науката за мир и развој

aleksandar

По повод 10 ноември – Светскиот ден на науката за мир и развој, на ден 07.11.2014 год. во народната канцеларија на Претседателот на Република Македонија се одржа третата изложба на проекти од млади истражувачи – Наука за младите, на која зеде учество нашиот ученик Александар Соколчевски под менторство на професор дипл. ел. инж.  Наташа Божиновска со  труд “Оптички индикатор на звучен сигнал со ву метар со предпрецизен насочувач и бескраен лед тунел”.