Почеток на второ полугодие

СООПШТЕНИЕ

ИМ СЕ СООПШТУВА НА УЧЕНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ ДЕКА УЧИЛИШТЕТО СО РЕДОВНА НАСТАВА ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЌЕ ЗАПОЧНЕ НА 21.01.2019 И ТОА ПО СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД НА СМЕНИ:

III и IV ГОДИНА     –  I СМЕНА ОД 07:30 ЧАСОТ

I и II ГОДИНА        –  II СМЕНА ОД 13:20  ЧАСОТ