Лабораторијата по автоматика и роботика збогатена со нова опрема

Нова опрема во лабораторијата по автоматика и роботика