Благодарница за организација и покажани резултати во крводарителството

 На ден: 17.03.2017 година во просториите на  Црвенот крст – општина Гази Баба, на нашето училиште му беше доделено благодарница по повод долгогодишната успешна организација, солидните постигнати резултати како и покажаната хуманост и солидарност на полето на крводарителството.