Потпишан е Меморандум со компанијата ЕВН за реализација на проектот „20-20-20“: Повеќе пракса за стручни кадри во средното образование

mihajlo-pupin-evnНаслови од електронските медиуми во Р Македонија:

1. Проект на ЕВН, специјална паралелка во  средното училиште „Михајло Пупин“ во Скопје

2.Специјална ЕВН паралелка во електротехничкото училиште „Михајло Пупин“ во Скопје

3. Проект на ЕВН „20-20-20“, пракса за стручни кадри со имплементација на дуална настава

4.ЕВН ќе вработува кадри по завршување на средното образование

5.Во „Михајло Пупин“ во Скопје ќе се формира  паралелка подржана од ЕВН