Хуманитарна акција за дарување на крв

4

   На ден: 28.03.2018 година во просториите на нашето училиште се спроведе втората крводарителска акција предвидена за учебната 2017 / 2018 година во организација на  Црвенот Крст – општина Гази Баба.

    Учениците како и вработените во голем број се вклучија  во пролетна акцијата за дарување крв со што и овојпат ја изразија својата хуманост и желба за дарување на крв на оние луѓе на кои им е најпотребна.