Март – Месец на натпревари по специфични вештини

        На ден: 23.03.2018 година во просториите на нашето училиште ќе се одржат традиционалните натпревари по специфични вештини. За подетални информации за натпреварите отворте го прозорецот секции / специфични вештини.