Резултати од натпреварите по специфични вештини за учебната 2017 / 2018 год.

5

     Традиционално четврта година по ред на: 23.03.2018 година во просториите на нашето училиште се одржаа натпревари по специфични вештини: решавање на Судоку и местење на Рубикова коцка. На натпреварите, покрај учениците од нашето училиште, учествуваа и ученици од основните училишта на Град Скопје. На натпреварите најдобри резултати постигнаа:

 

-      Решавање на Судоку:

 

Стефани Савовска  9 одд.  (ООУ„Свети Кирил и Методиј“),

Кире Петковски  IV год. (СЕТУ„Михајло Пупин“)

Матеј Костадиновски I год. (СЕТУ„Михајло Пупин“)

 

-      Местење на Рубикова коцка:

 

Стефани Трајковска 9 одд (ОУ„Ѓорче Петров“) – 1 минута и 04 секунди

Лука Иванов  III – 6 (СЕТУ„Михајло Пупин“– 1 минута и 06 секунди

Андреј Георгиевски III – 6 (СЕТУ„Михајло Пупин“– 1 минута и 14 секунди

 

На натпреварувачите им благодариме за учеството и за постигнатите резултати.