Пролетно дарување на крв во учебната 2016 / 2017 година

20170329_093500

На ден: 29.03.2017 година во просториите на нашето училиште се спроведе втората крводарителска акција предвидена за учебната 2016 / 2017 година во организација на  Црвенот Крст – општина Гази Баба.

           Учениците како и вработените во голем број се вклучија  во пролетна акцијата за дарување крв со што и овојпат ја изразија својата хуманост.