Регионален натпревар за средните стручни училишта

10

     Во просториите на нашето училиште на 30.03.2018 година се одржа регионален натпревар за ученици од електротехничките училишта од образовниот профил електроинсталатер и монтер. На натпреварот најдобри резултати остварија учениците:
Давид Тираноски III год. (СЕТУ „Михајло Пупин“) – прво место,
Гадаф Фејзули III год. (ОСТУ „Гостивар“)-второ место,
Мирхет Јонузоски III год. (ОСТУ „Гостивар“)-трето место

На учесниците им честитаме за постигнатиот успех.