Youtube канал на училиштето

Повеќе видеа со изработки на учениците и гостувања во емисии можете да погледнете на нашиот Youtube  канал.