Конкурс за упис во прва година за учебна 2022 / 2023 година

1

Деветодделенци време е да направите избор за Вашето понатамошно образование. Направете го вистинскиот избор – изберете го СЕТУ Михајло Пупин, едно од најнаградуваните училишта во Македонија.
Конкурс за упис во прва година за учебна 2022 / 2023 година