Задачи од натпреварот на Денови на електротехниката 2012

Наредната недела од 21.05. – 23.05.2013 година ќе се одржи манифестацијата “Денови на електротехниката 2013″ . На истата осмооделенците ќе се натпреваруваат на  натпреварот  по физика. Минатогодишните задачи од тестот кој беше даден на натпреварот е даден во продолжение…

Makedonski

Albanski