Енергетска ефикасност на објекти

20150515_103959

На 15.05.2015 година во нашето училиште СЕТУГС„Михајло Пупин“-Скопје во рамки на Проектот на УСАИД  и Хабитат Македонија  за енергетска ефикасност за секторот домување, се реализараше втората по ред  обука на наставниците за успешно реализирање на наставата по наставниот предмет „Енергетска ефикасност на објекти“ ,

кој треба да почне да се реализира во учебната 2015/16 година како факултативен предмет во училиштата од електротехничката, градежно-геодетската  и машинската струка во Р.Македонија