Видео прошетка низ СЕТУГС „Михајло Пупин“

Погледнете го новото видео на нашиот youtube канал кое ве води на виртуелна прошетка низ нашето училиште.