Отворен ден во СЕТУГС „МИХАЈЛО ПУПИН“ – СКОПЈЕ

otvoren den

Во сабота , 14.05.2022 Ве очекуваме драги деветодделенци заедно со Вашите родители , да дојдете во нашето училиште на отворен ден од 10-14 часот и поблиску да го запознаете училиштето и неговите капацитети.
Ве очекуваме!