Конкурс за упис во учебната 2013/2014 година

На 24 и 25 јуни 2013 година учениците кои го завршиле основното образование ќе се одлучат во кое од средните училишта ќе ги надоградат своите знаења.

Целосната содржина со образовните профили, години на траење на образованието, минималните поени кои ученикот треба да ги исполни и секако потребните документи за пријавување во нашето училиште се дадени во прилог…

Конкурс за упис