Наградна екскурзија за класовите победници на еколошката акција и штафетната трка

image-0-02-05-f005ce8d81c228afd692d62c269255323cf5b083776446d9c27712509cbbc9b6-V

На ден: 09.06.2017 година за учениците кои беа најупешни во воннаставните активности беше реализирана еднодневна екскурија.

Имено, на традицооналната спортска манифестација-штафетна трка по повод патрониот ден на училиштето првото место го освои класот III-2, а на еколошката акција-собирање на стара хартија најдобар резултат остварија класовите I-6 и I-1. Учениците имаа можност да ја посетат спомен-куќата на Михајло Пупин во Вевчани како и да се зпапознаат со позначајните културни обележја на градот Охрид.