КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОПРАВНИ И ВОНРЕДНИ ИСПИТИ – ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОПРАВНИ ИСПИТИ – ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА)
КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ – ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА)