Конечни ранг листи од прв уписен рок – уписи 2022

KTA finalna_rang_lista

ETK finalna_rang_lista

ENERGETIKA finalna

EVN finalna_rang_lista

finalna_rang_lista KTA Albanska