Доделени дипломите на учениците од завршните години и плакети за најуспешните

20170816_132359

На ден: 16.08.2017 година класните раководители на учениците од завршните години им ги доделија Дипломите за завршено средно образование. Директорот  на училиштето  Ефтим Пејовски и помошник- директорот Ленче Спасовска на првенците на генерација и на образовни профили им доделија плакети за постигнатите успеси.

Првенец на генерација 2016/2017 година:

Дамјан Хаџибанов (IV – 2, образовен профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика)

Првенци по образовни профили:

Димитар Трајковски (IV – 1, образовен профил: електротехничар за електроника и телекомуникации)

Теодор Ангеловски (IV – 2, образовен профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика)

Раиф Оручоски (IV- 5, образовен профил: електротехничар енергетичар)

Бобан Митровски (III – 6 образовен профил: електроинсталатер и монтер)