Соопштение за почеток на учебната 2020/2021 година

Почитувани ученици и родители,
новата учебна 2020/2021 година со одлука на Владата на Р.С.Македонија со број 18-8098/1, објавена во Службен весник на 27.08.2020година, ќе започне на 01.10.2020 година. За начинот и формата на одвивање на наставата ќе објавиме допонителни информации.