Честит 8 Септември – Денот на независноста на Република Македонија

Директорот и вработените во нашето училиште СЕТУГС ,,Михајло Пупин”- Скопје на сите ученици им упатуваат честитка по повод Денот на независноста на Република Македонија – 8 Септември.