Запознавање со струката преку едукативна екскурзија

image-0-02-05-5ca8a956ef7cfa726e70766747f669fcd10b1bd90e8f6c47f17a9e1ec1950112-V

      На 05.09.2017 година за учениците од I и II година беше организирана едукативна екскурзија со посета на изложбениот центар лоциран во ХЕЦ „Матка“ – Скопје.
Учениците имаа можност да се запознаат со историјатот и развитокот на енергетскиот систем во Република Македонија како и со позначајните научници  кои придонеле за развој на електротехниката.