РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ
I смена
1 час 07:30 08:15
2 час 08:15 09:00
3 час 09:00 09:45
Голем одмор 09:45 10:10
4 час 10:10 10:55
5 час 10:55 11:40
6 час 11:40 12:25
7 час 12:25 13:10

II смена
1 час 13:45 14:30
2 час 14:30 15:15
3 час 15:15 16:00

Голем одмор 16:00 16:25
4 час 16:25 17:10
5 час 17:10 17:55
6 час 17:55 18:40
7 час 18:40 19:25