ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2016 / 2017 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕМИН, ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ