Eсенска хуманитарна акција

2

  Традиционално, како и секоја учебна година, на ден 16.11.2017 год. нашето училиште активно се вклучи во акцијата на  Црвенот Крст (општинска организација Гази Баба) за дарување на крв.

  Како и во досегашните акции за реализацијата на оваа крводарителска акција голем придонес дадоа учениците и вработените во нашето училиште кои уште еднаш  ја изразија својата хуманост и солидарност.