Дневна архива: 30 април 2015

Резултати од турнирот во местење на Рубикова коцка

2

На ден 20.04.2015 година во организација на Математичката секција при СЕТУ “Михајло Пупин – Скопје” се одржа  „Турнир во местење на Рубикова коцка“, во кој земаа учество вкупно 5 ученика и тоа: