Месечна архива: март 2018

Хуманитарна акција за дарување на крв

4

   На ден: 28.03.2018 година во просториите на нашето училиште се спроведе втората крводарителска акција предвидена за учебната 2017 / 2018 година во организација на  Црвенот Крст – општина Гази Баба.

Резултати од натпреварите по специфични вештини за учебната 2017 / 2018 год.

5

     Традиционално четврта година по ред на: 23.03.2018 година во просториите на нашето училиште се одржаа натпревари по специфични вештини: решавање на Судоку и местење на Рубикова коцка. На натпреварите, покрај учениците од нашето училиште, учествуваа и ученици од основните училишта на Град Скопје.

Традиционална еколошка акција – собирање на стара хартија

8

   И оваа учебна 2017 / 2018 година традиционално првиот пролетен ден 21.03.3018 година беше симболично одбележан  со реализација  на еколошка акција за собирање на стара хартија. Во акцијата се вклучија ученици од сите години, давајќи свој личен придонес  во подигнувањето на свеста и потребата за секојдневна заштита на  животната средина. Најдобар доказ за високото ниво на еколошка свест кај учениците е големото количество на  соберена стара хартија  3283 кг односно 6,3 кг по ученик.

Продолжува соработката со компании од бизнис секторот

1

     Во просториите на нашето училиште на ден: 20.03.2018 година се одржа состанок со одговорните лица на неколку домашни компании.

Март – Месец на натпревари по специфични вештини

        На ден: 23.03.2018 година во просториите на нашето училиште ќе се одржат традиционалните натпревари по специфични вештини. За подетални информации за натпреварите отворте го прозорецот секции / специфични вештини.

Завршни сметки за 2017 година

M-PUPIN-2017-903-15
M-PUPIN-2017-787-10
M-PUPIN-2017-785-66
M-PUPIN-2017-603-13

СЕТУГС „Михајло Пупин“ на Голем одмор

IMG_20180212_110552

    Тимот на ученици и професори од СЕТУГС „Михајло Пупин“, кои беа во Школскиот центар Крањ во Р.Словенија, на обука за ОТТО роботи,  гостува во емисијата Голем одмор на МТВ. Презентирани беа изработените роботи, како и впечатоците и плановите за во иднина.

Голем Одмор-СЕТУГС „Михајло Пупин“ Скопје