Фотогалерија

 

Потпишан Меморандум за соработка со ЕВН Македонија

Дворот на училиштето

 

 

 

 

 

 

 

Спортска сала

Дворот на училиштето

 

 

 

 

 

 

 

 

Хол на училиштето

Затворање на PEP проектот

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуштена во употреба "Лабораторија за роботика и автоматика"