Изработка

 

Виктор Димитриевски

  • Web, System Администратор

  • администратор на Facebook Fan Page

  • имплементација на веб дизајн

  • превод од Македонски на Англиски

Владимир Апостоловски

  • преработка на логоа во Photoshop

  • превод од Македонски на Англиски

Васил Крстев

  • изработка на табели

  • превод од Македонски на Англиски

Ана Димитровска

  • цртање на логоа

  • превод Македонски- Англиски

 

 

Ментор: Даниела Сандева