Контакт

СЕТУГС„Михајло Пупин“-Скопје
Ул. „Благоја Стефковски“ б.б
1000 Скопје
тел: 389 26 090 308
e-mail: mpskontakt@yahoo.com

Вашето мислење е секогаш наш приоритет.

Сакаш да поставиш прашање?! Имаш идеа и сакаш да ја споделиш со нас?
На вистинско место сте! Пополнете ги сите потребни полиња од контакт формата и очекувајте го нашиот одговор за 48 часа.