14 дневна физичка активност за ученици и наставници

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ ДВЕ НЕДЕЛЕН ПРЕДИЗВИК И СЕКОЈДНЕВНО ВЕЖБАЊЕ ДА ОСТАНЕМЕ ВО КОНДИЦИЈА ВО ОВОЈ ТЕЖОК ПЕРИОД. СЕ НАДЕВАМ ДЕКА ЌЕ ВИ БИДАТ ОД КОРИСТ ОВИЕ ВЕЖБИ .
ден прв
втор ден
трет ден
четврти ден
петти ден
шести ден
седми ден
осми ден
девети ден
десетти ден
единаесети ден
дванесети ден
тринаесети ден
четринаесети ден

изготвил професор по спорт – Димитар Ѓорѓиев