Фотогалерија

 

Потпишан Меморандум за соработка со ЕВН Македонија

Дворот на училиштето

 

 

 

 

 

 

 

Дворот на училиштето

 

 

 

 

 

 

 

 

Хол на училиштето