Кадар

Стручни соработници

Дипл. електротехнички инженер Татјана Маленко Помошник директор
Дипл. електротехнички инженер Наташа Божиновска Помошник директор
м-р по педагошки науки Ленче Спасовска Педагог
Дипл. педагог Фросина Спасевска Микулчиќ Педагог
Дипл. психолог Ана Бимбилоска Коколанска Психолог
Дипл.проф. по македонски јазик и литература Зоран Мицевски Библиотекар

Професор

Предмет

Дипл.проф. по македонски јазик и литература Елизабета Б.Стамевска Македонски Јазик
Дипл.проф. по македонски јазик и литература Елица Лазаревска
Дипл.проф. по македонски јазик и литература Маја Миневска
Дипл.проф. по македонски јазик и литература Мирјана Недевска
Дипл.проф. по англиски јазик и книжевност  Васка Ангелковска- Савеска Англиски Јазик
Дипл.проф. по англиски јазик и книжевност Љубица Стојановска
Дипл.проф. по англиски јазик и книжевност Моника Талеска
Дипл.проф. по англиски јазик и книжевност Сузана Петрова Цветковска
м-р по статистика Дипл. проф по математика Горан Михајловски Математика
Дипл.проф. по математика Оливера Бојковска
Дипл. проф по математика Aлександар Бујуковски
Дипл. проф по математика Гордана Дамјановска
Дипл. проф. по физика Коле Крстевски Физика
Дипл. проф. по физика м-р Миланчо Иванов
Електротехнички инженер  Драги Златевски Практична настава
 Инженер по електротехника Тимко Стојанов
Дипл. електро инженер Кирил Крстевски
Дипл. инженер по електроника Василко Радевски
Електротехнички инженер Зоран Петрески
Дипл. проф. по ПТО Ивица Шпољариќ
Дипл. електротехнички инженер Даниела Сандева Стручни предмети Компјутерска Техника и Автоматика
Дипл. електротехнички инженер Петар Вучев
Дипл. електротехнички инженер Татјана Маленко
Дипл. електротехнички  инженер Билјана Пејовска
 Дипл. електротехнички инженер Поликсена Митева
Дипл. електротехнички инженер Анѓелка Андрески
Дипл. електротехнички инженер Зоран Угуровски Стручни предмети Енергетика
Дипл. електротехнички инженер Кристина Цицоска
Дипл. електротехнички инженер Анита Кокочева Мијовска
Дипл. електротехнички инженер м-р Сандра Ивановска
Дипл. електротехнички инженер Емилија Васевска
Дипл. електротехнички инженер Лидија Буровска
Дипл. електротехнички инженер Суза Блажевска
Дипл. електротехнички инженер Емилија Џундева Стручни предмети Електроника и Телекомуникации
Дипл. електротехнички инженер Јелена Стојановиќ – Јосифовска
Дипл. електротехнички инженер Татјана Маленко
Дипл. електротехнички инженер Наташа Божиновска
Дипл. електротехнички инженер Софија Темкова
Дипл. електротехнички инженер Маја Наумовска
Дипл. проф. по физичка култура Тошо Павлов Спорт и спортски актвиности
Дипл. проф. по физичка култура Димитар Ѓорѓиев
Дипл. проф. по физичка култура Даниел Ниниќ
Дипл. проф. по историја Силвана Ѓоргов Историја
Дипл. проф. по историја Весна Младеновска
Дипл. инженер по информатика Силвија Николовска Информатика
м-р по филозофски науки Владимир Спасовски Граѓанско образование
Дипл. академски скулптор Томе Аџиевски Ликовна Уметност
Дипл. проф. по музичка култура Јасмина Беличанска Музичка уметност
Дипл. професор по одбрана и заштита Драган Илиевски Мир,толеранција и заштита