Додела на таблети на учениците

83916707_10157654553225642_6719083615667355648_n

СЕТУ МИХАЈЛО ПУПИН е прво училиште во Македонија кое додели таблети на секое дете од образовниот профил Електричар електромонтер за електроенергетски мрежи и ја пушти во употреба платформата CANVAS.Во присуство на амбасадорката на Швајцарија, Министерот за образование и претседателот на УО на ЕВН Македонија започна револуција во Образованието во Македонија. Проект кој го започнавме во 2019 е целосно завршен.
Е – learning е во функција и нуди огромни можности за учениците.