Опремување на кабинети

83513301_10157614032225642_4020586299592278016_n

Продолжуваме со опремување на повеќе кабинети. Кабинет за практична настава (нови компјутери), лабораторија по физика, опрема за новите кабинети по електроника. СЕ ВО ИНТЕРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ.Од ден на ден го подигнуваме квалитетот на наставата.