Резултати од категорија ВЕБ страна во рамки на Електронските натпревари

Првото место го освоија учениците Александар Јанев, Александар Славковски и Мартин Томашевски од III-4, ментор Поликсена Митева.

Второто место го освоија учениците Андреј Велков и Стефан Ристески од III-6, ментор Поликсена Митева.

Третото место го освоија учениците Бојан Ивановски, Марио Пшенко и Давид Мартиноски-Исоски од III-5, ментор Поликсена Митева.