Резултати од категорија Филм во рамки на Електронските натпревари

Првото место го освои ученикот Мелик Вишко од II-5, ментор Наташа Божиновска.
Линк до филмот