Оглас за запишување на ученици во I година – прв уписен рок трето пријавување

Оглас за запишување на ученици во I година во учебна 2022/2023 година – прв уписен рок трето пријавување