Да ги почитуваме протоколите во училиште

ДА ОДРЖУВАМЕ ФИЗИЧКА ДИСТАНЦА

ДА НОСИМЕ МАСКА ПОСТОЈАНО

РЕДОВНО ДА МИЕМЕ РАЦЕ

ДА ГИ ПОЧИТУВАМЕ МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА