Среќен почеток на новата учебна година

Почитувани ве известуваме дека учебната 2022-2023 година ќе започне на 1 ви Септември ( четврток ) по следниот распоред:

прва и втора година од 07.30 часот
трета и четврта година 13.20 часот

СЕТУ Михајло Пупин Ви посакува Среќна и успешна учебна година!

Распоред на ученици по класови:

I – 1 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
I – 2 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
I – 3 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
I – 4 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
I – 5 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
I – 6 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
I – 7 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР (ДУАЛНА)
I – 8 КЛАС – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР (ДУАЛНА)
I – 9 КЛАС – ЕЛЕКТРИЧАР ЕЛЕКТРОМОНТЕР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ
I – 10 КЛАС – ЕЛЕКТРИЧАР ЕЛЕКТРОМОНТЕР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ