ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ЗА РАЗМЕНА СО ЕТШ „МИХАЈЛО ПУПИН“- НОВИ САД

Интерен оглас за пријавување ученици за размена со Михајло Пупин од Нови Сад + критериуми