КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ – ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА)