СТОП ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИИ

11

       Во соработка со Институтот за комуникациски студии, во нашето училиште на 6 и 12 ноември се одржаа работилници во рамките на Денови на медиумската писменост. Учениците учеа како да препознаваат дезинформации и лажни вести. На работилницата на 12-ти беа присутни и ученици од Гимназијата „Јосип Броз Тито“.
Предавањата и работилниците беа во функција на наставните предмети македонски јазик и литература, мултимедија и веб програмирање.
Организатор на соработката беше професор Маја Миневска.

Средношколци учат како да препознаваат лажни вести и дезинформации – прв дел
Средношколци учат како да препознаваат лажни вести и дезинформации – втор дел