Дневна архива: 7 јуни 2021

Распоред за упис на ученици во прва година во СЕТУ на ГС „Михајло Пупин” за учебната 2021/2022 година

IMG_2410

Драги полуматуранти, Ве известуваме дека е објавен огласот за упис на ученици во прва година во СЕТУ на ГС „Михајло Пупин” за учебната 2021/2022 година.
Во прва година ќе се запишат вкупно 440 ученици во 14 паралелки според наставните планови и програми.
За повеќе информации:Оглас за упис на ученици во прва година во СЕТУ на ГС „Михајло Пупин” за учебната 2021/2022 година.

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со три пријавувања во месец јуни.
Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 14 јуни 2021 година, во период од 12.00 до 19.00 часот, на 15 и 16 јуни 2021 година во период од 07:00 до 19:00 часот и на 17 јуни 2021 година во период од 07:00 до 15:00 часот согласно изготвен распоред од стана на училиштето: