Екстерни

        Предмети кои се полагаат за екстерното оценување се: