Контакт и локација

СЕТУГС„Михајло Пупин“-Скопје

ул.”Благоја Стефковски” б.б

телефони за контакт: 389 26 090 307
389 26 090 308

e-mail.: mpskontakt@yahoo.com

Училиштето се наоѓа кај бензинската пумпа на почетокот на населба Маџари.

Иако е оддалечено од срцето на градот, училиштето е лесно пристапно со користење на автобусите од линиите 3а*,45, 50, 52, 53, 55, 62, 65.

*Линијата 3а е автобус кој е наменет да ги пренесува учениците од Клинички Центар до нашето училиште.